Tarjoan työnohjaus-, prosessikonsultaatio-, työyhteisösovittelu- ja lean-kehittämisen palveluita yksityisille yrityksille, julkissektorin työyhteisöille ja kolmannen sektorin organisaatioille. Panostamalla työn, työyhteisön ja työprosessien tulokselliseen ja tavoitteelliseen kehittämiseen tuetaan yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden hyvinvointia ja menestyksellistä toimintaa.

KOULUTUS

KTM, Turun kauppakorkeakoulu 1986-1992
Vientimarkkinoijatutkinto, Fintra 1996-1998
Psykologian, tiedotusopin ja espanjan filologian perusopinnot, Turun yliopisto 1994-1999
Työnohjaaja ja prosessikonsultti 2017, Turun yliopisto, Brahea 2014-2017
Työyhteisösovittelija (SOPU), Suomen sovittelufoorumi Oy & Turun kesäyliopisto 2018
Yrittäjän ammattitutkinto, Digitaalinen markkinointi, Novida 2019 & 2020
Palvelumuotoilun perusopinnot, Lapin yliopisto & Turun kesäyliopisto, 2019

TYÖKOKEMUS

Koulutukseni ja työkokemukseni pohjalta omaan laaja-alaisen näkemyksen organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisestä niin liiketaloudellisesta, julkishallinnollisesta kuin psykologisestakin näkökulmasta.

Minulla on lähes 30 vuoden työkokemus niin lääketeollisuudesta (Leiras/Schering, nykyinen Bayer Oy) kuin julkiselta sektorilta Turun yliopistosta ja Turun yliopistollisesta keskussairaalasta (Tyks, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, VSSHP). Olen työskennellyt kansainvälisessä markkinoinnissa mm. Mirena hormonikierukan Euroopan toimintojen tuotepäällikkönä ja kliinisessä tutkimuksessa tutkimuspäällikkönä monikansallisen tutkimustiimien vetäjänä. Yliopistolla olin perustamassa Turun kliinistä tutkimuskeskusta.

Sairaanhoitopiirin ja sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen (Tyks-Sapa) kehittämispäällikkönä olen vastannut mm. yliopistosairaalan organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän muutoksesta, strategisen johtamisen kehittämisestä ja erilaisten kehittämishankkeiden koordinoimisesta ja projektityöskentelystä.  Merkittävä osa työajastani on painottunut lean-filosofian kouluttamiseen ja prosessien sujuvoittamistyöskentelyyn eri yksiköissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Opiskelin Turun kauppakorkeakoulussa organisaatioiden ja johtamisen kehittämistä. Työkokemukseni ja jatkokoulutukseni pohjalta olen todennut ympyrän sulkeutuneen ja palanneeni alkujuurille: kaikki tiet vievät johtamiseen, työn ja työn tekemisen edellytysten kehittämiseen. Tavoitteeni on auttaa varjelemaan työn tekemisen iloa.

Jäsenyydet:

logo.png

Olen toiminut vapaaehtoistyöntekijänä SPR:n nuorten turvatalossa Turussa vuosina 2006-2020.