PROSESSIKONSULTAATIO ORGANISAATION KEHITTÄMISEN TUKENA

Prosessikonsultoinnilla kehitetään yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa organisaation työ- ja johtamisprosesseja tavoitteena parantaa työn tuottavuuden edellytyksiä. Prosessikonsultti auttaa johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita, luomaan kehittämissuunnitelmia ja toteuttamaan niitä.

Prosessikonsultointi ja työnohjaus täydentävät toisiaan. Prosessikonsultin perustaidot, kuten dialogi-, kuuntelu ja ryhmänohjaustaidot, oppimista tuottavan toiminnan ylläpito, kokonaisuuksien hahmottaminen, ovat pitkälti samat kuin työnohjaajalla.

Usein työyhteisön/organisaation kehittäminen voi käynnistyä prosessikonsultaatio-osuudella, johon sisältyvät henkilöstön haastattelut ja systemaattinen organisaation tilan ”läpivalaisu”, jolloin konsultti ja johto yhdessä analysoivat mm. organisaation tavoitteisiin, asiakasrajapintaan, rakenteeseen, prosesseihin, osaamiseen, kulttuuriin, kehittämiseen, johtajuuteen ja/tai sidosryhmäsuhteisiin liittyviä asioita.

Kehittämispäällikön työtehtävän ja työnohjaajan roolista käsin minulla on kokemusta erityisesti organisaation ja johtamisen kehittämisestä sairaalaympäristössä, mutta myös muilla kunnan ja valtion toimialoilla sekä yksityissektorilla.

MEDIASSA

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Hospitaali-2011-1.pdf sivut 4-5

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Hospitaali-2010-1.pdf sivu 2

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Hospitaali-2008-5.pdf sivu 10

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Hospitaali-2007-6.pdf sivu 6

PUHEENVUOROT

Tulevaisuuden sairaala – uusi johtaminen. Case: T-Pro-hanke. Miksi, mitä ja miten organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää on muutettava prosessiajattelua soveltamalla? Johtajakoulu Terveys & SOS 2011, Professio 25.8.2011